Rapu Kielikonsultit Oy

Rajakyläntie 26 C
FIN-01280 VANTAA
Finland

Tel. +358 9 340 1007
Fax +358 9 340 1008
E-mail raputeam@kolumbus.fi

 
You need to upgrade your Flash PlayerClick to bypass the detection if you wish.

Laatu


Päämäärämme on tarjota asiakkaalle parasta mahdollista laatua ja optimaalisia tuloksia.

Asiakkaan toiveet ykkösasemassa

Asetamme asiakkaan toiveet etualalle ja keskitymme niiden toteuttamiseen.

Vain paras on tarpeeksi hyvää

Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen tulokseen sekä panostamme koulutukseen ja kehitykseen pystyäksemme toteuttamaan asiakkaidemme toiveet. Informaation kulusta huolehtiminen sekä avoimuus ovat molemminpuolisen luottamuksen perusta.

Käännöksemme ovat käännöstöille asetetun normin DIN EN 15038 mukaisia sekä noudattavat lisäksi yrityksemme sisäisiä laatuvaatimuksia, joista keskeisiä ovat:

 • Lähtötekstin tarkistaminen mahdollisten virheiden varalta, jotka on selvitettävä ennen varsinaisen käännöstyön alkua
 • Sopivan kääntäjän valinta seuraavia kriteerejä noudattaen:
  • kohdekielen äidinkielen omainen hallinta
  • kyseisen aihealueen hallinta
  • kommunikatiiviset taidot (esim. mainosteksteissä)
  • toimitusajan noudattaminen
 • Tarkat kriteerit mahdollisten uusien kääntäjien rekrytointiin
 • Ainakin yhden syntyperäisen kääntäjän suorittama laatutarkastus
 • Lopputarkastus ennen toimitusta
 • Salassapitovelvollisuus
Kaikki kääntämämme tekstit ovat tiukan salassapitovelvollisuuden alaisia. Kääntäjät ja tulkit velvoitetaan kirjallisella sopimuksella salassapitoon. Mikäli kyseessä on erityisen luottamuksellinen toimeksianto, voimme tarvittaessa laatia ja allekirjoittaa vielä erillisen salassapitosopimuksen.