Rapu Kielikonsultit Oy

Rajakyläntie 26 C
FIN-01280 VANTAA
Finland

Tel. +358 9 340 1007
Fax +358 9 340 1008
E-mail raputeam@kolumbus.fi

 
You need to upgrade your Flash PlayerClick to bypass the detection if you wish.

Översättningar


Om översättningen är bra, märks det inte att det är en översättning. Det är inte bara innehållet som är avgörande, utan det är även viktigt att texten är smidigt formulerad!

I professionellt gjorda översättningar är ordvalen och tonen alltid rätt. Detta är en självklarhet för oss.

Varför välja oss? Vi är mycket yrkeskunniga inom det språkliga området, vi arbetar innovativt och samtidigt kreativt, vi levererar hög kvalitet och vi håller fast vid tidsfristerna.

Vi översätter alla typer av texter för er, till exemepl ekonomiska, tekniska och medicinska texter, pressmeddelanden, artiklar för tidskrifter, avtal, årsredovisningar, officiella intyg, blanketter, marknadsföringstexter, teknisk dokumentation, bruksanvisningar, maskinbeskrivningar, broschyrer, lokalisering av programvara, hemsidor osv.

Hos oss bearbetas era texter alltid av kompetenta översättare som översätter enbart till sitt modersmål och som har specialiserat sig på det berörda området.

Vi erbjuder översättningstjänster för alla kombinationer mellan tyska/finska/svenska och engelska. Genom vårt nätverk av samarbetspartner kan vi dessutom erbjuda översättningar på alla språk inom EU.

Vi tar gärna fram en individuell offert åt er.