Rapu Kielikonsultit Oy

Rajakyläntie 26 C
FIN-01280 VANTAA
Finland

Tel. +358 9 340 1007
Fax +358 9 340 1008
E-mail raputeam@kolumbus.fi

 
You need to upgrade your Flash PlayerClick to bypass the detection if you wish.

Kvalitet


Vårt mål är att alltid erbjuda våra kunder bästa möjliga resultat och högsta kvalitet.

Kundens intressen prioriteras

Vi anpassar oss efter våra kunders behov och beskriver också våra egna behov för kunden.

Bra är inte gott nog

Vi försöker alltid prestera så bra som möjligt och breddar kontinuerligt vår kompetens för att kunna tillgodose våra kunders krav. Vi garanterar största möjliga öppenhet och ett informationsflöde som fungerar så väl som möjligt. Öppenhet skapar ömsesidigt förtroende.

Kvalitetsstandarden för våra översättningar motsvarar de krav som ställs på översättningsuppdrag enligt normen DIN EN 15038. Vid sidan om denna standard har vi även interna riktlinjer för kvalitet inom vårt företag. Detta grundar sig i huvudsak på följande faktorer:

 • Kontroll av källtexten med avseende på eventuella frågor/problem som måste redas ut innan översättningsarbetet börjar.
 • Noggrant val av lämplig översättare enligt följande kriterier:
  • kunskaper i målspråket på modersmålsnivå,
  • fackliga kunskaper inom det berörda ämnesområdet
  • kommunikativa färdigheter (t.ex. i fråga om reklamtexter),
  • möjlighet att leverera översättningen inom utsatt tidsfrist, samt
  • stränga urvalsförfaranden för nya medarbetare.
 • Kvalitetskontroll som utförs av minst en annan översättare.
 • Slutkontroll före leverans.
 • Konfidentialitet.
  • Alla texter som vi får behandlar vi strängt förtroligt. Alla medarbetare och översättare förbinder sig skriftligen att följa principen om konfidentialitet. Om det handlar om texter som är strängt konfidentiella, undertecknar vi emellertid gärna ett separat konfidentialitetsavtal