Rapu Kielikonsultit Oy

Rajakyläntie 26 C
FIN-01280 VANTAA
Finland

Tel. +358 9 340 1007
Fax +358 9 340 1008
E-mail raputeam@kolumbus.fi

 
You need to upgrade your Flash PlayerClick to bypass the detection if you wish.

Tolktjänster


Oavsett om det gäller konferenser, utbildningsseminarier eller förhandlingar kan en professionell tolk garantera att kommunikationen fungerar effektivt och förhindrar samtidigt att det uppstår missförstånd som kan ha allvarliga konsekvenser.

Vi erbjuder tolktjänster för alla kombinationer av följande språk:

finska - tyska - engelska - svenska

Vårt team med erfarna tolkar kan arbeta var som helst i Europa.

Tolkarna måste förbereda sig grundligt och noggrant för att kunna garantera att resultatet blir så bra som möjligt. Kunden kan på ett avgörande sätt bidra till detta arbete genom att leverera tal, konferensinlägg, referensmaterial och länkar till hemsidorna för det berörda området i tid. På detta sätt kan tolken förbereda sig så väl som möjligt.

Kontakta oss och be om en offert!

De vanligaste typerna av tolkning är

  • konsekutivtolkning

Vid konsekutivtolkning sker översättningen efteråt. Detta innebär att tolken vid behov gör anteckningar under föredragets gång och därefter återger den översatta texten på målspråket. Vissa av textavsnitten kanske inte är lika långa, men däremot förmedlas innehållet i utgångstexten till åhörarna.

  • simultantolkning

Vid simultantolkning krävs det teknisk utrustning som används vid konferenser. Tolken sitter då i ett ljudisolerat tolkbås och lyssnar på talaren genom sina hörlurar och tolkar i nästan samma takt. Konferensdeltagarna hör tolken genom sina hörlurar.

  • viskningstolkning

Viskningstolkning är en form av simultantolkning utan tekniska hjälpmedel. Tolken sitter mellan eller bakom sina åhörare (högst två personer) och viskar översättningen till dem.

Du får gärna be om en icke-bindande offert av oss. Du kan också helt enkelt ringa oss på numret: